Školské stravovanie očami rodičov
PRIESKUM


Dobrý deň,

ďakujeme za Váš záujem o stravovanie slovenských detí. 


CIEĽ

Cieľom iniciatívy Škola chutí je v prvom kroku zistiť stav a priebeh stravovania slovenských detí ráno a počas pobytu v škole. Umožní nám to otvoriť diskusiu o zlepšení stravovania tam, kde je to potrebné. Chceme tiež zjednotiť roztrúsenú snahu jednotlivcov o zdokonaľovanie výživy a priebehu stravovania našich detí.


PREČO VY

Pripojte sa k mnohým rodičom, ktorým nie je výživa ich dcér a synov ľahostajná. Vaša spoluúčasť a aktivita je v tomto procese jednoducho nevyhnutná. Ďakujeme za ňu.


AKO

Kliknite / ťuknite na nižšie uvedený odkaz Chcem vyplniť prieskum a venujete pár minút čo najúprimnejšiemu opisu stavu z Vášho pohľadu. Dotazník je anonymný, ak tak chcete.Prieskum obsahuje iba 13 otázok. Zvládnete ich za pár minút.
Ak máte viac detí, pokojne vyplňte dotazník za každé z nich.

Ďakujeme za Váš čas a úprimné odpovede.